НОВИНИ

Кіровоградщина у 1991 році. Проголошення Незалежності України / автор-упорядник А. І. Безшкуренко. – Кропивницький: Регіональна інформаційно-поліграфічна агенція‚ 2021. – 72 c.


Видання знайомить з історією області від найдавніших часів до сьогодення, зокрема із земляками, які зробили значний внесок у розбудову не тільки краю, а й держави. Інформує про розвиток Кіровоградщини після здобуття Україною незалежності.

Зокрема, йдеться про посилення ролі сільського господарства в економіці Кіровоградської області, нарощування промислового комплексу та розквіт культури краю. Найбільшого розвитку на Кіровоградщині досягли такі галузі промисловості, як металургія, промисловий видобуток уранової руди та машинобудування. У сільському господарстві провідне місце належить рослинництву. Крім цього, активно розбудовується інфраструктура, необхідна для розвитку та функціонування агропромислового комплексу. У культурному житті Кіровоградщини чільне місце належить фестивалям, що здобули статус всеукраїнських, та танцювальним колективам.

У матеріалах видання викладені думки жителів Кіровоградщини – депутатів обласної ради, голів сільських рад, директорів установ, співробітників комбінатів, колгоспів та фабрик, пенсіонерів, учасників Другої світової війни, культпрацівників, звичайних громадян – про проголошення незалежності України, вибори президента, всеукраїнський референдум.

Про мітинги часів здобуття незалежності, звернення депутатів та робітників, газетні статті, а також документи, які приймалися для законодавчого утвердження нового статусу держави, читачі дізнаються зі світлин, опублікованих на сторінках видання.

Видання «Кіровоградщина у 1991 році. Проголошення незалежності України» розраховане на широке коло читачів та буде цікавим усім, хто небайдужий до історії України взагалі та Кіровоградщини зокрема.

 


Шевченко Б. Л.  У серпні 1941-го… / Борис Шевченко. – Кропивницький: Поліграф-Сервіс, 2021. – 80 с.

 

80 років тому Кіровоградщина стала ареною протистояння потужних збройних сил того часу – Вермахта і РСЧА. І хоча вже минуло багато часу, не можна сказати, що події першого року німецько-радянської війни є більш-менш дослідженими. Окрім, звичайно, Зеленої Брами.

А що відбувалося поза Зеленою Брамою? Чи зустрічали німці спротив, рухаючись теренами тодішньої Кіровоградщини на схід‚ у напрямку річки Дніпро? Чи обороняли радянські війська обласний центр – Кіровоград та інші великі міста?

Спробою дати відповіді на ці та інші запитання стала книга "У серпні 1941-го..." У книзі розповідається про військове протистояння Червоної армії і Вермахту на Кіровоградщині у серпні 1941 року. На основі не доступних раніше архівних документів‚ а також публікацій українських і закордонних дослідників описуються бойові дії 223-ї стрілецької дивізії під Новомиргородом‚ 237-го конвойного полку‚ 23-го прикордонного загону та Одеського піхотного училища в околицях Новоукраїнки‚ 79-го Ізмаїльського прикордонного загону під час оборони Кіровограда‚ Резервної армії Південного фронту на південно-східних територіях Кіровоградщини.

Видання розраховане на істориків‚ краєзнавців‚ а також усіх‚ хто цікавиться військовою історією Центральної України.

 

 


Колєчкін В. П., Шевченко Б. Л. Битва за Центральну Україну. Військове протистояння між Червоною армією і вермахтом на Кіровоградщині у січні – березні 1944 року. – Кропивницький: Поліграф-Сервіс, 2021. – 420 с.

 

Книга присвячена малодослідженим подіям історії Кіровоградщини в роки Другої світової війни – звільненню радянськими військами її території від німецьких збройних сил у січні – березні 1944 року. На підставі широкого кола архівних джерел, більшість з яких вводиться до наукового обігу вперше, детально розповідається про наступ Червоної армії наприкінці 1943 року, проведення нею Кіровоградської, Корсунь-Шевченківської, Березнегувато-Снігурівської та Умансько-Ботошанської наступальних операцій. Окрім архівних документів і матеріалів, бойові дії між ворожими сторонами розглядаються крізь призму вітчизняної і закордонної історичної та мемуарної літератури.

Видання буде корисним історикам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться минулим Центральної України в роки Другої світової війни.

 

 

 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ


Шевченко Б. Л. Ерделівка і Копанки. Нариси з історії від найдавніших часів до сучасності. – Кропивницький: Поліграф-Сервіс‚ 2021. – 276 с.

У книзі на основі архівних та опублікованих документів і матеріалів, історико-краєзнавчої літератури, а також меншою мірою спогадів розповідається про виникнення Ерделівки і Копанок у першій половині 1770-х років, їхню соціально-економічну історію, розвиток освіти, культури, медицини та церковно-релігійного життя у ХІХ – ХХ століттях. Окрема увага приділена висвітленню життєвого шляху і діяльності представників роду Ерделі.

 

 

 

 

 

 

 


Шевченко Б. Л. Велика Виска та її околиці. Історія від найдавніших часів до сучасності. – Кропивницький: Поліграф-Сервіс, 2019. – 234 с.

Книга є узагальнюючим науково-документальним дослідженням з історії Великої Виски від найдавніших часів до сучасності. На основі широкого кола архівних джерел, значна частина яких вводиться до наукового обігу вперше, розповідається про виникнення села, його військову, політичну, соціальну, економічну історію, розвиток освіти, культури, медицини, церковно-релігійного життя.

Окрім інформації про минуле Великої Виски, читачі дізнаються деякі відомості з історії розташованих неподалік від неї населених пунктів – Мар᾿янівки, Плетеного Ташлику, Малої Виски, Овсяниківки, Володимирівки, Олексіївки, Олено-Косогорівки та інших.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців та усіх, хто цікавиться локальною історією центральноукраїнського регіону.

 

 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ


Шевченко Б. Л. Маловисківщина в роки Другої світової війни. Сторінки історії. – Вид. 3-е, випр. і допов. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 204 с.

 

У книзі на основі архівних документів, історичної й краєзнавчої літератури та спогадів розповідається про події Другої світової війни на території сучасного Маловисківського району Кіровоградської області.

Книга буде цікавою історикам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією Другої світової війни не лише на Маловисківщині, а й на інших теренах Кіровоградщини.

 

 

 

 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ


Реабілітовані історією. Кіровоградська область. Книга сьома / упоряд.: О. А. Бабенко, Б. Л. Шевченко, Д. С. Третяк. – Кропивницький: Регіональна інформаційно-поліграфічна агенція, 2019. – 358 с.

 

У сьомій книзі багатотомного видання «Реабілітовані історією. Кіровоградська область» читач знайде короткі біографічні дані про уродженців та мешканців сучасної Кіровоградщини, які у кінці 20-х на початку 30-х років ХХ ст. були розкуркулені та виселені за межі України під час проведення радянською владою колективізації сільського господарства. Прізвища розкуркулених селян розташовані у алфавітному порядку в межах розділу району. У цій книзі публікуються також нариси про колективізацію сільського господарства Кіровоградщини та розкуркулення сільського населення, а також цікаві документи з архіву управління МВС України у Кіровоградській області.

 

 

 

 

Книги «Реабілітовані історією. Кіровоградська область».

ПЕРЕГЛЯНУТИ


Шевченко Б. Л. Освоєння і заселення Маловисківщини у XVIII столітті. Історико-краєзнавчий нарис. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. – 126 с.

 

Книга є першим узагальнюючим дослідженням з історії Маловисківщини у XVIII столітті. На основі документів із державних архівів Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей, а також деяких закордонних архівосховищ та історико-краєзнавчої літератури здійснено спробу дослідити минувшину Маловисківщини у зазначений період і дати відповідь на чи не найголовніше питання в історії будь-якого з її населених пунктів – час і обставини його виникнення.

Розраховано на професійних істориків, краєзнавців та усіх, хто цікавиться історією Маловисківщини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бабенко О. А., Бабенко О. А., Белоус В. Б. Статья 54-10, или Женщины «контрреволюции» / Оксана Бабенко, Олег Бабенко, Виктор Белоус. – Кропивницкий: Центрально-Українське видавництво, 2018. – 180 с.

 

Більшовики, які мали позитивний досвід захоплення влади, знали в цьому ціну пропаганди й агітації. Більшовицька влада усвідомлювала, що населення її не любить, їй не довіряє, її не підтримує, тому вживала всі заходи для власного захисту не лише від посягань на своє виняткове становище в країні, а й від будь-яких негативних розмов про себе, визнавши навіть такі розмови кримінальним злочином. Діапазон покарань за подібні «злочини» був широким: смертна кара або ж оголошення ворогом трудящих з позбавленням волі не менш як на шість років. І все це – з конфіскацією майна повністю або частково.

Персонажі пропонованої читачеві книги – прості трудівниці, жінки-матері, берегині сімейного вогнища, вся провина яких була лише в тім, що «держава робітників і селян» позбавила їх і їхніх дітей елементарної можливості насититися хоча б простим хлібом і мати мінімум одягу. «Заповіді демократії», проголошувані новими «месіями від Маркса-Леніна-Сталіна», з кожним черговим роком їхньої влади ставали все більш розмитими, а згодом взагалі зникли з скрижалей Народ же легковірно й простодушно очікував обіцяне благоденство...

Про те, до чого в низці типових для того часу випадків призводили легковажна віра й елементарне людське прагнення до кращого існування – в цій книзі.

За матеріалами архівних слідчих справ, що зберігаються в Державному архіві Кіровоградської області.

Для широкого кола читачів, що цікавляться історичним минулим України в складі радянської імперії.

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ